Dnes je úterý 16. 10., svátek má Havel, zítra Hedvika


Projekt "Zvyšování kvality základního vzdělávání"

Naše škola se v červnu 2014 stala partnerem Města Otrokovice v projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ (Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0010), ve kterém město uspělo a získalo tak finanční podporu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Partnery projektu se stalo i dalších 9 základních škol území ORP Otrokovice. Spolu s nimi budeme podporovat žáky základních škol ohrožené školním neúspěchem a předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Zároveň budeme podporovat spolupráci a vzdělávání učitelů základních škol v oblastech souvisejících s podporou ohrožených žáků. V rámci projektu dojde za tímto účelem a za účelem výměny zkušeností a dobré praxe v oblasti strategického řízení ve vzdělávání k užší spolupráci základních škol s dalšími organizacemi a institucemi v regionu.
V průběhu projektu budeme pro vybrané žáky tvořit individuální plány a poskytovat jim podporu např. formou doučování, individuálních konzultací, tripartitních schůzek atd. Po realizaci podpory vytvoříme případovou studii dokumentující žákův posun a reflektující zkušenosti s podporou.
Jedním z výstupů projektu je také Návrh lokální strategie rozvoje základního vzdělávání na území ORP Otrokovice, do jehož tvorby se mohou zapojit také zájemci z řad rodičů.
Projekt potrvá do konce června 2015.


 

V říjnu jsme se v rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ zúčastnili druhého Workshopu na téma „Inkluze v praxi“ a druhého Kulatého stolu tématicky zaměřeného na „Dokončení SWOT analýzy“. Zároveň začaly probíhat kurzy pro vedoucí pracovníky a kurzy pro pedagogické pracovníky. Jako vedoucí pracovníci jsme se zúčastnili 22. října v Otrokovicích prvního kurzu „Porada jako prvek řízení manažera“ s lektorkou Ing. Koňaříkovou. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků proběhl na naší škole 16. října první kurz z plánovaných čtyř kurzů, a to „ICT – práce s tablety“. V práci s tablety nás proškolil Ing. Benko.

 

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ K AKTUÁLNÍM PROBLÉMŮM ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ OTROKOVICKA

ZÁLEŽÍ VÁM, JAK BUDOU VZDĚLÁVÁNY VAŠE DĚTI? 
PŘIJĎTE NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ K AKTUÁLNÍM PROBLÉMŮM ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ OTROKOVICKA 
KDY: 5. listopadu 2014, 16 – 18 hod 
KDE: Otrokovická BESEDA, kinosál 
POŘÁDÁ: Město Otrokovice 
Občerstvení zajištěno 
PROGRAM: 
-uvítání 
-představení projektu, co děláme pro zlepšení našeho školství 
-prezentace výstupů analýz 
-diskuze s účastníky (podněty a připomínky) 
-doprovodný program – sbor ZŠ Mánesova Otrokovice, p. o.

Projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0010, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Pozvánka (.pdf)

 

Zápis z workshopu 25.8.2014 v Otrokovicích