Dnes je pondělí 15. 10., svátek má Tereza, zítra Havel

Dokument bez názvu

Zápis z jednání žákovského parlamentu 5. 10. 2018

Projednání organizace školní akce Noc superhrdinů:

1) prezence:

Přítomní:
Mgr. Pavla Manová
Petra Mrázková
Markéta Kubičíková
Radka Kašpárková
Kryštof Trvaj
Tomáš Šubík
Marcela Janušková
Aneta Nádvorníková

Nepřítomní:
Martin Jančík
Zuzana Běhůnková
Michal Kučera
František Bieberle
Norbert Pešl

2) termín – v jednání s OÚ,
3) bufet, občerstvení – Kubičíková,
4) šatna: Janušková, Běhůnková(?) – dobrovolné vstupné,
5) moderátoři – vytvořit program – Kašpárková, Nádvorníková,
6) výzdoba – všichni + VIII., IX. – VV, Ambrožová, Šimková,
7) vystoupení: 6. třída(?), švihadla Matýsek(?) – zjistit možnosti,
8) soutěže a hry – všichni, soupis s pravidly předat moderátorkám,
9) fotokoutek – Trvaj K.
10) plakát, pozvánky – Kašpárková, Mrázková,
11) hudba – Trvaj K.
12) další setkání: 11. 10. 2018 7.00 učebna M.

Zápis z jednání žákovského parlamentu 5. 10. 2018

Projednání organizace školní akce Noc superhrdinů:

1) prezence:

Přítomní:
Mgr. Pavla Manová
Petra Mrázková
Markéta Kubičíková
Radka Kašpárková
Michal Kučera
František Bieberle
Norbert Pešl
Kryštof Trvaj

Nepřítomní:
Martin Jančík
Tomáš Šubík
Marcela Janušková
Zuzana Běhůnková
Aneta Nádvorníková

2) termín – v jednání s OÚ (pá 9. 11. ?),
3) bufet, občerstvení – Kubičíková, nákup zásob – makro – Manová
4) šatna: Janušková, Běhůnková(?) – dobrovolné vstupné,
5) moderátoři – vytvořit program – Kašpárková, Nádvorníková,
6) výzdoba – všichni + VIII., IX. – VV, Ambrožová, Šimková,
7) vystoupení: 6. třída, švihadla Matýsek – v jednání
8) soutěže a hry – všichni, MARVEL kvíz, další hry - soupis s pravidly předat moderátorkám – Trvaj, Šubík, Kubičíková,
9) fotokoutek – Trvaj K., pí Bieberlová (?)
10) plakát, pozvánky – Kašpárková, Mrázková,
11) hudba – Trvaj K. + Bieberle, Pešl, Kučera
12) další setkání: út 16. 10. 2018 7.00 učebna M.

 

Zpráva ze zasedání Žákovského parlamentu 19. 9. 2018

Projednávané záležitosti:

1) prezence:
Přítomní:
Mgr. Pavla Manová
Aneta Nádvorníková
Marcela Janušková
Běhůnková Zuzana
Bieberle František
Kubičíková Markéta
Kučera Michal
Jančík Martin
Pešl Norbert
Mrázková Petra
Nepřítomní:
Trvaj Kryštof
Šubík Tomáš
Kašpárková Radka

2) organizace – vhodné termíny pro pravidelná zasedání – velké přestávky dle potřeby, v případě organizací akcí a nutnosti projednání dalších záležitostí pátek 13.30 – 14.30,
3) volba předsedy a zapisovatele:
            předsedkyně: Aneta Nádvorníková, Marcela Janušková (IX.)
            zapisovatel: zatím nezvolen,
4) informace o možnostech činnosti ŽP,
5) termín dalšího zasedání: 26. 9. 2018 9.25 h ve sborovně II. stupně.