Dnes je pondělí 15. 10., svátek má Tereza, zítra Havel

Historie školy

Národní škola v Halenkovicích byla založena r. 1780. Roku 1865 byla ke staré školní budově přistavena jedna světnice pro I. třídu  a jedna světnice pro podučitele. Do roku 1889 bylo ve dvou temných, vlhkých třídách vyučováno 350 žáků. Poněvadž školní budova nevyhovovala zákonitým předpisům, bylo na jaře roku1889 započato se stavbou nové čtyřtřídní školy. V říjnu 1889 bylo v nové škole zahájeno vyučování, zatím ve dvou třídách. Roku 1890 bylo  povoleno otevření III. a IV. třídy.
stará školaRoku 1894 byl ve školní budově zřízen byt pro učitele a kabinet.Roku 1898 byly prováděny další stavební úpravy. Byly přistaveny nové učitelské byty a ze stávajícího bytu byla vybudována pátá třída. Roku 1901 byla škola rozšířena na pětitřídní. Ve škole bylo zavedeno vyučování dívčích ručních prací. Pro značný počet žáků ve IV. třídě bylo ve školním roce povoleno otevření pobočky. Roku 1925 byl škole propůjčen obecní pozemek, na kterém bylo vybudováno školní hřiště. Pro školní zahrádku byl roku 1931 zakoupen pozemek na „Záhumenici“. Roku 1932 byla vyměněna nová okna v I. poschodí, byla dána nová podlaha ve dvou třídách a před školou byla vybudována studna.
Roku 1933 byla ve škole uspořádána výstava žákovských prací a zřízeno školní muzeum, kde byly uloženy různé starožitnosti a památnosti z Halenkovic. Bylo zakoupeno školní rádio.
Roku 1938 byla školní budova opravena a nově omítnuta. Ve školním roce 1939-1940 navštěvovalo školu 326 žáků. Bylo vyučováno celkem  10 tříd.Třídy s menším počtem žáků byly vyučovány v kabinetě a v obecním domě na „Katernicích“ Od 23. dubna 1945 byla celá škola obsazena německým vojskem. 2. května 1945 byly Halenkovice osvobozeny rumunskou armádou. Pravidelné vyučování začalo 10. května 1945. V roce 1946 byla celá školní budova elektrifikována. Roku 1952 byla provedena přístavba kuchyně. V roce 1953 měla škola 6 tříd a 214 žáků.
Školským zákonem z roku 1953 se stala povinnou docházka do střední školy a tehdy se poprvé ozvaly hlasy  z řad rodičů, aby v obci byla zřízena základní škola se dvěma stupni a dětem tak odpadlo svízelné docházení a dojíždění do měšťanské školy v Napajedlích. 
26.3. 1957 bylo usneseno podat žádost nadřízeným orgánům o zřízení osmileté střední školy  a sice přístavbou k místní národní škole. Žádost byla zamítnuta, ale myšlenka byla stále oživována. V roce 1956 dozrál čas. Moravan Otrokovice rušil velkou dřevěnou budovu. Obec budovu získala, rozebrala a převezla do Halenkovic. 1. ledna  1957 byla znovu sepsána žádost o zřízení osmileté střední školy. Přípravný projekt byl vypracován. Pozemek pro stavbu školy byl vybrán ve středu obce vedle hřiště. Situace se v průběhu stavby   několikrát změnila. Nejdříve měla být dřevěná, později v kombinaci dřevo – zdivo a nakonec zděná. Výstavba byla zařazena do akce“Z“ – svépomoci. V té době byl velký nedostatek materiálu. V tehdejším Gottwaldově rušili „baťovy domky“ . Tři tyto domky byly rozebrány  a získáno 45 000 cihel a mnoho dřeva. Do práce se občané vrhli s nadšením a v prosinci 1957 bylo dokončeno vybetonování sklepa, v letech 1958 – 1959 betonování překladů, hrubé zdivo, omítky. Střecha byla zhotovena v zimě 1958 a na jaře1959.
Na jaře 1960 zbývala ještě spousta práce a našlo se hodně lidí, kteří prorokovali, že 1. září 1960 nebude škola hotová. Den 25. srpen 1960 se navždy zapsal zlatým písmem do historie školství v naší obci, tohoto dne byla škola slavnostně otevřena. Dne 1. září 1960 byla zřízena Základní devítiletá škola v Halenkovicích, do které docházelo 249 žáků. Ve školním roce 1977 - 1978 začali školu navštěvovat i žáci ze Spytihněvi, zahájena výstavba tělocvičny, jídelny a v roce 1979 výstavba sedmibytové jednotky pro učitele, která byla zprovozněna v lednu 1981. Dne 19. prosince 1981 byla slavnostně otevřena přístavba školy, kde se nacházela nová jídelna , tělocvična a dílny. I tato výstavba proběhla v akci“Z“. V roce 1988 dokončena rekonstrukce budovy I. stupně – zateplení, rozvod vody a vytápění akumulačními kamny. V tomto roce bylo rozhodnuto o ukončení docházky žáků ze Spytihněvi – otevřena nová 27 třídní škola v Napajedlích. skola

Od 1.ledna 2003 získává škola právní subjektivitu a součástí školy je i mateřská škola. 1.března 2006 mění škola název na Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace.
V dubnu 2005 zahájena I. etapa rekonstrukce všech budov – výměna oken, vnějších dveří, rovné střechy nahrazeny sedlovými, zateplení, nová fasáda, výstavba hrubé stavby galerie, nové šatny, hygienická zařízení, změny vnitřních prostor – hrazeno ze státního rozpočtu ve výši 15 660 000,- Kč. Fotogalerie......
V roce 2007 projektově zahájena II. etapa – rekonstrukce hygienického zařízení staré školy, školní jídelny,  sportoviště a dokončení galerie – zažádáno o částku 14 500 000,- Kč.