Dnes je pondělí 15. 10., svátek má Tereza, zítra Havel

AKTUALITY:

Čas exkurzí a výletů...

Školní akademie 2017

Před letošní akademií jsme si všichni v VI. třídě řekli, že to co budeme předvádět, bude pěkná „ptákovina“. A to téměř doslovně. Vybrali jsme písničky, upravili, sestříhali a dali dohromady kostýmy. Část kostýmů k nám doputovala až z daleké Číny :-). No, a už jen najít chuť (té bylo dost) a čas (toho bylo o poznání méně), to vše secvičit a vypilovat k dokonalosti. A jak to dopadlo? Snad dobře, protože se bavilo jak publikum, tak také my účinkující. A o tom to je!!!!

VI. třída

Školní "Akademie" 2017    
                                                         

Školní výlet

Tradiční školní výlet začíná „tradičně“ příslovečným určením místa - KAM?. Tak tomu bylo i letošní rok, když se v VI. třídě začal výlet řešit. Padlo několik návrhů, ale nakonec jsme se domluvili na velmi hezkém a milém koutu naší vlasti a to na jihomoravském městě Znojmo. Už také z toho důvodu, že tam z dětí málokdo byl a také, že se tam jede dlouho a vlakem. Počasí nám přálo, sluníčko se na nás usmívalo po celou dobu a nálada byla výborná. Pěšky jsme prošli a vláčkem projeli Znojmo křížem krážem a navštívili jsme tajuplné podzemí, radniční věž a znojemský hrad. Spokojené a lehce unavené tváře dětí dokazovaly, že se výlet vydařil a už teď se těšíme na další výlet.

VI. třída


Den Země v Kovozoo

Den Země se šesťáci vypravili oslavit do areálu firmy Kovosteel, kde již tradičně tato akce probíhá. Zázemí je tu pro děti perfektní – spousta soutěží, úkolů, zážitků a odměn. Všechno se točí kolem ochrany přírody a recyklování odpadu, což je moc důležité a touto formou pro děti i velmi vhodné a přijatelné. A hlavně je to v Kovozoo baví. Tak tam běžte taky....

VI. třída

VI_roč_Den země 21-04-2017


Poznej a chraň 2017

I letos jsme se zúčastnili přírodovědně-ekologické soutěže „Poznej a chraň“, kterou pořádá Ekocentrum Trnka v Uherském Hradišti. Cílem této soutěže je, co nejvíce poznat a posléze chránit přírodu Zlínského kraje, tedy místa, kde vyrůstáme a žijeme. V rámci soutěže družstvo žáků vyplňuje test a poznává rostliny a živočichy. Mohou také vytvořit na dané téma výtvarné dílo (plakát), které pokud je zajímavé, je vystaveno v budově Zlínského kraje č. 21. A této pocty se letos dostalo i výtvarnému dílu našich žáků: Vendule Pavelkové, Kryštofu Trvajovi a Františku Horkovi. Ti pak v celkovém hodnocení obsadili 5. místo z celkového počtu 15-ti družstev. Moc jim gratuluji a děkuji za reprezentaci naší školy.

Michal Palúch

 


Noc s Andersenem 2017

Je jen málo akcí, které se těší takové oblibě, a to nejen na naší škole, jako je Noc s Andersenem. V době počítačů, mobilů, tabletů a čteček knih je to až neuvěřitelné, že se najde ještě dost dětí, které vezmou do ruky klasickou papírovou knížku a čtou si v ní. A takové děti jsou i u nás ve škole. Proto se v pátek 31. 3. 2017 odpoledne sešli téměř všichni šesťáci se spacáky, polštáři, svačinou, plyšáky a knížkou u školy, aby společně prožili odpoledne plné tvoření a her, večer při společné četbě a už tradiční noční promítání filmu s popcornem. Všichni jsme si moc užili a ráno po snídani se nikomu ani nechtělo domů. A ještě na závěr bychom chtěli všichni poděkovat sl. uč. Pavlíně Němečkové, která tuto úžasnou akci na naší škole po dlouhá léta pořádala. Děkujeme!!!!

VI. třída


Projekt KROKUS

Do tohoto projektu se naše škola zapojila letos poprvé. Během tohoto projektu, který původně vznikl v Irsku, zasadí žáci cibulky žlutých krokusů jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa (holocaustu) za II. světové války. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak srozumitelně a hmatatelně přiblížit tematiku šoa (holocaustu) žákům a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. A to v dnešní neklidné době není na škodu. Informovanost a diskuze jsou tou správnou cestou, jak pochopit a tolerovat ostatní lidi kolem nás.

Michal Palúch, Pavlína Němečková


Exkurze 9. ročníku – HODONÍN

V letošním roce žáci IX. třídy v rámci dějepisu a přírodopisu navštívili Hodonín dokonce dvakrát. Poprvé navštívili velmi poučnou a zajímavou výstavu v muzeu T. G. Masaryka, prezidenta Osvoboditele, který se v Hodoníně narodil a prožil zde své mládí a podruhé, když jako „zapálení“ geologové – amatéři se zájmem prošli expozici věnovanou geologii a naftového dobývání. Kvalitní nafta se totiž v okolí Hodonína těžila a těží dodnes. Součástí této exkurze byla také vycházka po Moravské Sahaře, což je zcela unikátní typ krajiny s jedinečnými rostlinami a živočichy.

Michal Palúch

Exkurze 9. ročníku – PRAHA

V rámci dějepisu jsme s žáky 9. ročníku navštívili naše hlavní město, stověžatou matičku Prahu. Cílem však nebyl Pražský hrad ani Karlův most, ale památky týkající se historie nedávno minulé – II. světové války. Praha je totiž místem, kde docházelo k velmi významným událostem, které ovlivňovaly chod historie. Proto jsme se vypravili do Národního památníku na hoře Vítkov, kde je expozice věnovaná čs. legionářům a vzniku ČSR. V podzemí je také připomínka mauzolea Klementa Gottwalda. Další zastávkou bylo Armádní muzeum na Žižkově, kde byla výstava o I. a II. sv. válce a také o životě v Protektorátu. Tato výstava byla dost emotivní, ale to „nejhorší“ mělo teprve přijít. Tím byla prohlídka Národního památníku hrdinů heydrichiády v Resslově ulici, kde v kryptě kostela svedli poslední boj parašutisti, kteří provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V každém památníku žáci vypracovávali pracovní listy, které jejich poznatky ještě více utužily.


Michal Palúch, Pavlína Němečková

                                                       


Exkurze 7. ročníku do ZOO Lešná

Oblíbenou exkurzí je u žáků návštěva ZOO v Lešné. Kdo by se netěšil, když si může sáhnout na rejnoka nebo být „obtěžován“ opicemi či ptactvem. Své znalosti o zvířatech ze školních lavic si tak můžou žáci ověřit v praxi a nové zajímavosti pak zapsat do pracovního listu, který je součástí exkurze. A protože se nám počasí vydařilo a žáci všechny úkoly svědomitě splnili, zaslouženou odměnou jim pak byla ještě návštěva Zlatého jablka.                                                                                 

                                                                                           Michal Palúch

Exkurze_ZOO_Lešná 7_roč 9-6-2017

Vytvořeno: 05. 10. 2017 autor: pb
Content Management Powered by CuteNews