Dnes je pondělí 15. 10., svátek má Tereza, zítra Havel

AKTUALITY:

Dětská policie Halenkovice – podzim 2017

Dětská policie Halenkovice – podzim 2017

 

Dne 25.09.2017 se ZŠ Halenkovice prostřednictvím svých žáků 4. ročníku podeváté zapojila do projektu dětská policie, jehož organizátorem je MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní.

 

Celkem šest dětí se stalo členy policejních hlídek vykonávajících silniční kontrolu projíždějících vozidel. Policejní asistenci v tento den převzalo Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín.

 

Žáci spolu s příslušnicemi Policie ČR dohlíželi na dodržování pravidel silničního provozu. Při kontrolách se soustředili především na doklady nezbytné pro řízení a provoz motorových vozidel, technický stav vozidel, dodržování zákazu požití alkoholu před či během jízdy, používání bezpečnostních pásů a sedaček, i povinnost celodenního svícení. Toho, kdo měl vše v pořádku, odměnili žáci drobnými předměty od sponzorů projektu.

 

Během dopoledne bylo zkontrolováno 16 osobních vozidel a jeden traktor. U dvou řidičů hlídky odhalily přestupek (nepředložení zelené karty a neplatné lékařské potvrzení o způsobilosti řídit vozidlo). Těmto řidičům děti udělily výstražné samolepky.  Jiné závažnější pochybení nebylo zjištěno.

 

Dětská policie je dnes již pravidelnou akcí na silnicích v našem regionu. Dle našeho názoru vhodně přispívá k dopravní výchově nejmladší generace. Upevňuje u dětí základní návyky bezpečného pohybu po komunikacích a posiluje jejich vlastní vědomí odpovědnosti za zdraví na cestách. Děti mají alespoň na krátkou dobu příležitost pohybovat se v blízkosti skutečných policistů a seznámit se s jejich prací. Mohou se vžít do jejich role a uvědomit si zodpovědnost, kterou jako ochránci pořádku a bezpečnosti na silnicích mají.

 

 

 

Dětská policie je pravidelně organizována v souvislosti s naplňováním cílů Národní strategie BESIP  2011-2020 a následně Strategie bezpečnosti Zlínského kraje pro období 2012-2020, které vytyčují základní cíle a opatření směřující ke snížení nehodovosti na českých silnicích.  K  tomu, aby se tato strategie  stala  skutečným nástrojem zvýšení bezpečnosti silničního provozu, byly osloveny různé organizace (krajské úřady, obce s rozšířenou působností,  autoškoly, dopravci a v neposlední řadě i školy), které mohou svými aktivitami ke snížení nehodovosti přispět.  Město Otrokovice se na základě usnesení  městské rady ze dne 17. 12. 2012 připojilo k Deklaraci samospráv o spolupráci při realizaci Strategie bezpečnosti Zlínského kraje pro období 2012-2020, čímž vyjádřilo svoji snahu přispět k plnění  výše uvedených cílů.  Akce Dětská policie se pak má stát jedním z konkrétních nástrojů, jak cílů dosáhnout.


Sponzoři letošního ročníku:

STAR ZLÍN a.s., DSZO, s.r.o., Teplárna Otrokovice a.s., Nestlé Česko s.r.o., EUROVIA CS, a.s.,

Mitas a.s., ČSAD Vsetín, a.s., Continental Barum, s.r.o., Teplárna Otrokovice, a.s., PROFIRE s.r.o., Síť 21, Vitar , s.r.o.,  Toma a.s., LAPP GROUP

Vytvořeno: 05. 10. 2017 autor: pb
Content Management Powered by CuteNews