Dnes je neděle 26. 5., svátek má Filip, zítra Valdemar

Informace pro rodiče

DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE

6:00 – 7: 00
scházení dětí ve třídě KOŤÁTEK, ve třídě BERUŠEK a ve třídě SLUNÍČEK - tvořivé činnosti a hry dětí

7:00 – 9:00
rozcházení dětí do kmenových tříd
tvořivé činnosti a hry dětí
výtvarné a pracovní činnosti s rozvíjením individuálních zálib a talentů
tělovýchovné chvilky a pohybové aktivity
komunikace s dětmi a s učitelkou
realizace plánovaných řízených činností navazující na třídní vzdělávací programy
tvůrčí realizace nápadů dětí
individuálně plánované činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální a morální rozvoj, rozvoj řeči

8:00 – 8:45
dopolední svačina

9:00 – 9.30
pokračování či individuální dokončení činností
hodnocení ranního programu
návrhy dětí na činnosti pro další den

9:30 - 11:00 pobyt venku SLUNÍČKA
9:30 - 11:00 pobyt venku BERUŠKY
9:30 - 11:30 pobyt venku KOŤÁTKA
pobyt venku spojený s pokračováním činností, zaměřený na hry, pohybové aktivity, pracovní činnosti, poznávací vycházky, turistiku, sezónní činnosti
Činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší, pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu -10°C, při silném větru, dešti a při inverzích.

11:00 - 12:00
příprava na oběd, oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí s polodenní docházkou domů
11:00 – 11:30 oběd třída SLUNÍČKA      
11:00 – 11:30 oběd třída BERUŠKY        
11:30 – 12:00 oběd třída KOŤÁTKA
        

12:00 - 15:45
odpočinek, spánek (12.00 – 14:00)  u předškolních dětí vychází z jejich individuálních potřeb, po obědě (30 min.) odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poslechu hudby, děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízejí náhradní klidové aktivity
tělovýchovná chvilka k povzbuzení aktivity dětí
odpolední svačina (14:00 – 14:30)
hry a činnosti zaměřené na volnou tvořivost dětí, hudební a výtvarný program, zájmové aktivity, individuálně plánované činnosti s individuálním přístupem, využití pobytu venku v letním období

Časový rozvrh odpovídá zvláštnostem jednotlivých kolektivů dětí,  jejich schopnosti koncentrace. Učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí, jejich pracovnímu tempu, zájmům, potřebám.